Postadresse:      Postboks 4, 6721  Svelgen
Besøksadresse: Gunnar Schelderupsveg 12c, 6723 Svelgen
Telefon 41558750
e-post: samfunnshuset@svelgen.no

Samfunnshuset på Facebook - klikk her!

 


Dagleg leiar: Bjørg H. Didriksen
Tlf: 959 82 945
Epost: bjorg.didriksen@bremanger.kommune.no

 


 

Styret 2019:

Styreleiar:
Julie Rakland Hagen
Tlf. 915 59 485
Epost: julie.rakland@hotmail.com


Mohamed Sangare  - nestleiar
Anita Løver - sekretær
Karsten Reichl - brannvern ansvarleg
Thomas Øvstedal

Vararepresentantar:
Ove-Jon Hessvik
Bjørg H. Didriksen
Øystein Staberg
Gabriel Ossenkamp
Riyad Alshami