Postadresse:      Postboks 4, 6721  Svelgen
Besøksadresse: Gunnar Schjelderupsveg 12c, 6723 Svelgen
Telefon 41558750
e-post: samfunnshuset@svelgen.no

Samfunnshuset på Facebook - klikk her!

 


Dagleg leiar: Bjørg H. Didriksen
Tlf: 959 82 945
Epost: bjorg.didriksen@bremanger.kommune.no

 


 

Styret 2021:

Styreleiar:
Even Gjerde
Tlf: 906 82 780

Epost:even.gjerde@bremanger.kommune.no


Joar Årøen  - nestleiar
Åste Hegglid Follo - sekretær
Jarle Frøyen - brannvern ansvarleg
Stine Svoen

Vararepresentantar:
Ove-Jon Hessvik
Bjørg H. Didriksen
Øystein Staberg
Asle Førde
Tseggay Tewelde Sebhat