Arkiv 2011

 

Takk!
Svelgen Samfunnshus v/ Jubileumskomiteen vil med dette takke alle aktørar som bidrog til å gjere 50-årsjubileet til ein suksess. Jubileumsveka vart ei flott markering av storstova vår, og Samfunnshuset fekk vist kva det kan brukast til. Samfunnshuset sit att med eit positivt økonomisk resultat etter jubileet, og dette vil hjelpe styret i Samfunnshuset med å kunne fortsette opprustinga av huset.
Vi vil difor takke underhaldarar, musikarar, konferansierar, scenearbeidarar, arrangørar av dans på lokalet, bingo og basar, rømmegrautkokarar, pyntegjengen, kunstlaget, lag og organisasjonar som bidrog, og alle andre som hjelpte til både i forkant og under jubileet. På vegne av arrangør av basar vil vi også få takke alle som gav gevinstar, baka kaker og hjelpte til under basaren. Og sist, men ikkje minst, ei stor takk til sponsorane som var med på å gjere arrangementet mogleg.
Tusen takk for hjelpa!
Jubileumskomiteen
Svelgen Samfunnshus Svelgen Kino 23.08.2011

Innholdsrikt program også på Svelgen kino under Høgt & Lågt.

Fredag blir det Norgespremiere på Jo Nesbø`s Hodejegrene. Lørdag er det klart for Banff Mountain Film festival, og søndag settes punktum med to gode filmer - Poppes pingviner og Få meg på for faen. Les mer i kinomenyen til venstre.Årsmøte Svelgen Samfunnshus og kino 

 

Det vert med dette kalla inn til årsmøte for   Svelgen Samfunnshus og Svelgen Kino

 

Møtestad: Småsalen i Samfunnshuset

Møtetid:      Tysdag 15.mars 2011 -   kl. 18.00

Sakliste:          1. Opning

                         2. Namnopprop – registrering

                         3. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

                         4. Årsmelding 2010

                         5. Rekneskap 2010

 6. Budsjett og driftsplaner 2011

 7. Innkomne saker

 8. Val iflg. Vedtektene

Saker som skal handsamast på årsmøte må vere styret i hende innan 28.februar 2011.

 

Svelgen, 16.02.11

Svelgen Samfunnshus / Svelgen Kino

 

Bjørg H. Didriksen

-styreleiar-


Santitetsbasar på Samfunnshuset laurdag

Svelgen sanitetsforening arrangerer basar lørdag 26 februar på Samfunnshuset i Svelgen.

 

Vi åpner dørene kl: 11.30. Ta turen innom for  Kaffe, Kaker og Åresalg J


50 års jubileumsbasar!

Laurdag 5. februar

er det igjen klart for den årlege Samfunnshusbasaren!

_______________________________________________

Svelgen Samfunnshus frå klokka 12:00

Åresalg - Loddsalg - Hovedtrekning kl 13:30

Salg av kaffi og kaker

Arr. Svelgen Samfunnshus

Dei som ynskjer å gje gevinstar kan levere i banken frå 28.januar eller levere til loddselgarar på Coop frå 2. februarNå blir Svelgen Kino digital! 04.01.2011

Les mer under kino i menyen!Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2018 | 2019 ]